biti cete prebaceni na stranicu za

sekundi


Navigacija

Pocetna
Brzi komentar
Knjiga gostiju
Videoteka
Posjetite ih
Vijesti
Glumci
Svet novine
Bošnjački haber
Islam
Zapažanja
Top
Ankete
Forum
Vicevi
Top lista
Chat
Televizija uživo
Bošnjačko...
Bošnjačka braća- Sandžak
Bošnjaci na Kosovu
Bošnjački institut
Translator
Link to us!
Tražilica
Radio stanice
Vrijeme
Slika dana

Slika hostovana na Fotorola.com
Slika hostovana na Fotorola.com
Slika hostovana na Fotorola.com
Slika hostovana na Fotorola.com

----- RadioRaja
POQbum .com Graphics
POQbum .com Graphics
Januar, '08.
I dio
 
Allah će otvoriti knjigu u ruci svog Poslanika, a njegov Poslanik će čitajući iz nje, pozvati sve meleke i poslanike i odabranike, a na čelu svakog će biti napisan znak Poslanika Božijeg. A u knjizi će biti opisan sjaj dzenneta.
Zatim će svaki preći na desnu stranu Bogu uz kojeg će sjediti Poslanik Božiji, a poslanici će sjediti blizu njega, a evlije će sjediti blizu poslanika, i blagoslovljeni blizu evlija, i melek će onda zatrubiti i pozvaće Sotonu na sud.
 
Tad će nesrećnik doći i sa velikom bezobzirnošću će biti optužen od svakog stvorenja. Onda će Allah dz.s. pozvati meleka Mikaila, koji će ga udariti sto hiljada puta mačem Božijim. On će udariti Sotonu, a svaki udarac je težak kao deset dzehennema, i on će biti prvi koji će biti bačen u ambis. Melek ce tad pozvati njegove sljedbenike i oni će na isti način biti izgrđeni i optuženi. Zato će melek Mikail, s Božjom ovlaštenjem udarati, nekog sto puta, nekog pedeset, nekog dvadeset, nekog deset, nekog pet. I tad će oni sići u ambis jer će im Bog reći: 'Dzehennem je vaše prebivalište, prokletnici'.

Nakon toga će na sud biti pozvani svi nevjernici i prokletnici, protiv kojih će se dići prvo sva stvorenja inferiornija od čovjeka, svjedočeći pred Bogom kako su ona služila te ljude i kako su isti vrijeđali Boga i njegova stvorenja. I svi poslanici će se dići, svjedočeći protiv njih; zatim će oni biti suđeni od Allaha na paklene plamenove. Uistinu, kažem vam, da ni jedna besmislena riječ niti misao, neće proći nekažnjeno tog strašnog dana. Uistinu, kažem vam da će košulja od kostrijeti sjati kao sunce, a svaka vaš koju je čovjek nosio za ljubav Božiju biče pretvorena u biser. O, triput i četiri puta su blagoslovljeni siromašni, koji su u pravom siromaštvu služili Bogu iz srca, jer su oni na ovom svijetu lišeni svjetskih briga, i zato će biti oslobođeni mnogih grijeha, a na tom danu oni neće morati polagati račun o tome kako su potrošili bogatstva svijeta, nego će oni biti nagrađeni za njihovu strpljivost i njihovu bijedu. Uistinu, kažem vam, da kad bi ovo svijet znao, odabrao bi prije košulju od kostrijeti nego grimizno odijelo, vaši prije nego zlato, post prije nego gozbe.

Kad sve bude pregledano, Bog će reći svom Poslaniku: 'Gle, o prijatelju moj, kako je njihova zloća bila velika, jer Ja, njihov stvoritelj sam uključio sve stvoreno u njihovu službu i u svemu su me oni obeščastili'. Zato je najpravednije da Ja nemam milosti prema njima'.
 
Poslanik Božji će odgovoriti: 'To je istina, Gospodaru, naš slavni Bože, nijedan od Tvojih prijatelja i slugu ne bi mogao tražiti od Tebe da imaš milost prema njima; ne, ja Tvoj sluga, prije svih tražim pravdu protiv njih'.
I kad on bude rekao ove riječi, svi meleki i poslanici sa svim izabranicima Božijim - ne, zašto ja kažem izabranici? - uistinu, kažem vam, da će i pauci i muhe, kamenje i pjesak vapiti protiv bezbožnika, i zahtijevaće pravdu.
Onda će Bog dati da se vrati na zemlju svaka živa duša inferiornija od čovjeka, i on će poslati bezbožnike u dzehennem. Oni će idući ponovo vidjeti tu zemlju, koja će biti ograničena na pse, konje i druge divlje životinje. Zato će oni reći: 'O Gospodaru Bože, daj da se mi opet vratimo na Zemlju'. Ali ono što oni traže neće im biti podareno.
 
II dio
 
Dok je ucitelj govorio, učenici su gorko plakali. I ucitelj je izlio mnoge suze.
Nakon što se on isplakao, jedan ucenik reče: 'O ucitelju, mi želimo da znamo dvije stvari. Jedna je, kako je moguće da Poslanik Božji - koji je pun milosrđa i sažaljenja - neće imati sažaljenja nad prokletnicima tog dana, videći da su oni od iste ilovače kao i on? Druga je, kako shvatiti to da će mač Mikaila biti teži od deset dzehennema; zar ima više od jednog dzehennema?' Ucitelj odgovori: 'Zar niste čuli šta kaže Davud alejhiselam, kako će se pravedni smijati na propast griješnika, i ismijavaće ga ovim riječima: 'Vidio sam čovjeka koji stavlja svoju nadu u svoju snagu i svoja bogatstva, a zaboravio je Allaha'. Uistinu, zbog toga, kažem vam da će Ibrahim ismijavati svog oca, a Adem sve ljude prokletnike: a ovo će biti jer će se odabrani dići ponovo tako savršeni i ujedinjeni ka Bogu, da oni neće u svojim umovima začinjati ni najmanju misao protiv njegove pravde; zato će svaki od njih zahtijevati pravdu, a iznad svega Poslanik Božji. Tako mi Boga živog, pred kojim stojim, govorio je Isa, mada sada plačem iz žalosti za čovječanostvom, na taj dan ću tražiti pravdu bez milosti protiv onih koji preziru moje riječi, a najviše protiv onih koji oskrnave moj Indžil.
 
'Dzehenem je jedan, o učenici moji i u njemu će osuđeni vječito podnositi kažnjavanje. On ima sedam zona ili soba, jedna dublja od druge, a onaj ko ode u najdublju pretrpiće veću kaznu. Moje riječi o maču meleka Mikaila su istinite, jer onaj ko počini jedan grijeh zaslužuje dzehenem, a onaj koji počini dva grijeha, zaslužuje dva dzehenema. Zato će u jednom dzehenemu prokletnici osjetiti kaznu kao da su u deset, ili u stotinu, ili u hiljadu; a svemogući Bog, će svojom moći i iz smisla svoje pravde, dati da Sotona prepati kao da je u deset stotina hiljada dzehenema, a ostali, svako prema svojoj poročnosti'.
Tad reče jedan: 'O ucitelju, zaista je Božja pravda velika, a danas te je ova rasprava učinila tužnim; zato te mi molimo, odmori se, a sutra nam reci na što je nalik dzehenem'. Ucitelj odgovori: 'O, ti mi kažeš da se odmorim, ti ne znaš šta govoriš, inaće ne bi tako govorio. Doista, kažem vam, da je odmor u ovom životu otrov pobožnosti i vatra koja guta svaki dobar rad. Jeste li zaboravili kako je Sulejman, Božji poslanik sa svim poslanicima ukorio lijenost? Istina je šta on kaže: 'Besposlen neće obrađivati zemlju zbog straha od hladnoće, zato će on na ljeto prositi!' Zato on kaže: 'Sve što tvoja ruka može uraditi, uradi to bez odmora'. I šta kaže Ejub najneviniji prijatelj Božji: 'Kao što je ptica rođena da leti, tako je čovjek rođen da radi'. Zaista, kažem vam, ja mrzim odmor iznad svega.
 
III dio
 
'Dzehenem je jedan i suprotan je dzenetu, kao što je zima suprotna ljetu, a hladnoća toploti. Zato onaj ko bi da opiše bijedu dzehenema morao vidjeti dzenet Allahovih zadovoljstava.
O mjesto prokleto Božjom pravdom radi prokletstva nevjernika i prokletnika, o kojem kaže Ejub, prijatelj Božji: 'Tamo nema rada, nego vječiti strah!' A protiv prokletnika se kaže: 'Njihov plamen neće biti ugašen, niti će zgasnuti njegova toplota'. A Davud alejhuselam je plačući rekao: 'Tad će vladati nad njima munje i gromovi i sumpor i velika oluja'. O jadni grešnici, kako će im gnusno izgledati delišes mesa, skupa odjeća, mehki kauči i ritam slatke pjesme! i kako će ih bolesnim učiniti razbješnjela glad, pržeći plamenovi, pržeće ugljevlje i okrutna mučenja sa gorkim plakanjem!'
I zatim ucitelj ispusti žalostan jecaj, rekavši: 'Zaista bi bilo bolje nikad ne biti oblikovan, nego pretrpiti tako okrutna mučenja. Zamislite čovjeka koji trpi mučenja na svakom dijelu svog tijela, koji nema nikoga da mu pokaže sažaljenje, nego mu se svi rugaju; recite mi, zar ovo reće biti velika bol?'
Učenici odgovoriše: 'Najveći'.
Zatim reče ucitelj: 'Ovo je uživanje (u uporedbi) sa dzehennemom. Jer, uistinu, ja vam kažem, da - kad bi stavio na jedan tas sav bol koji su ljudi podnijeli na ovom svijetu i koji će podnijeti do dana sudnjeg, a na drugi samo jedan čas bola dzehennema - prokletnici bi bez sumnje odabrali patnje ovog svijeta, jer svjetsko dolazi od ruku čovjeka, a drugo iz ruke đavola, koji su bez ikakve samilosti. O kakvu okrutnu vatru će oni dati jadnim grešnicima! O ljuta zima koja neće ublažiti njihove plamenove! Kakav škrgut zuba i jecanje i plakanje! Jer Jordan ima manje vode od suza koje će u svakom trenu liti iz njihovih očiju. A ovdje će njihovi jezici proklinjati sve stvoreno sa svojim ocem i majkom i svojim Stvoriteljem, koji je blagoslovljen za svagda'.
 
Rekavši to, ucitelj se opra sa svojim učenicima i onda se oni pomoliše. Vidjevši ga kako tako tužno govori, učenici nisu s njim razgovarali nikako čitav dan, nego je svaki ostao prestrašen njegovim riječima.

Onda ucitelj otvorivši svoja usta poslije večernje (molitve) reče: 'Koji bi otac porodice - kad bi znao da se lopov sprema da provali u njegovu kuću - spavao? Sigurno nijedan; jer, on bi gledao i stajao spreman da ubije lopova.
 
Zar ne znate da je Sotona kao ričuči lav, koji ide tražeći koga bi mogao pozdraviti? Tako on traži da čovjek čini zlo. Uistinu, kažem vam, da, kad bi čovjek radio kao trgovac, on ne bi imao straha tog dana, jer bi on bio dobro pripremljen. Bio jedan čovjek koji je dao novac svojim susjedima, da bi oni njime trgovali, a profit bi trebao biti podjeljen u pravednoj srazmjeri. I neki su trgovali dobro, tako da su udvostručili novac. Međutim neki su koristili novac u službu neprijatelju onoga ko im je dao novac, govoreći zlo o njemu. Recite mi sad, kad susjed bude pozvao dužnike na obračun, kako će stvar teći? Sigurno će nagraditi one koji su trgovali dobro, ali će protiv drugih njegov gnjev iskaliti prijekorima. A onda će ih on kazniti prema zakonu.
Tako mi Boga živog, pred kojim stoji moja duša, susjed je Bog, koji je čovjeku dao sve što on ima, sa samim životom, tako da ako (čovjek) živi dobro na ovom svijetu - Allah ima hvalu, a čovjek slavu dzenneta. Jer oni koji žive dobro udvostručuju svoj novac svojim primjerom, jer griješnici videći njihov primjer, vraćaju se pokajanju; zato će čovjek koji živi dobro, biti nagrađen velikom nagradom. Ali zli griješnici, koji svojim grijesima polove ono šta im je dao Bog, troše živote u službi Sotoni, neprijatelju Božjem, huleći Allaha i vrijeđajući druge - recite mi, kakva će biti njihova kazna?'
'Biće bez mjere', rekoše učenici.
 
IV dio
 
Tad ucitelj reče: 'Onaj ko bi da živi dobro, uzima primjer od trgovca koji zaključava svoju radnju i čuva je noć i dan sa velikom marljivišću. I prodajući ponovo stvari koje kupuje, on je rad da stvori profit; jer ako on primjeti da će time izgubiti, on neće prodavati; ne, ni svom vlastitom bratu. Tako bi onda trebali vi raditi; jer uistinu je vaša duša trgovac, a tijelo je radnja: zato šta ona prima svana preko osjetila je kupljeno i prodano njome. A novac je ljubav. Vidite da onda sa svojom ljubavlju vi ne prodajete niti kupujete najmanju misao kojom ne možete profitirati. Ali pustite da misao, govor i rad budu sve za ljubav Božju, jer vi ćete tako naći sigurnost u tom danu. Uistinu, kažem vam, da se mnogi, peru i idu da se mole, mnogi poste i daju milostinju, mnogi uče i propovijedaju drugima, čiji je kraj pred Bogom hrđav; jer, oni čiste tijelo, a ne srce, oni viču ustima ne srcem; oni se uzdržavaju od mesa, a pune se grijesima; oni drugima daju stvari koje nisu dobre za njih, da bi oni bili smatrani dobrima; oni uče da bi znali da govore, ne da rade; oni propovijedaju drugima protiv onoga šta sami rade, i tako su prokleti vlastitim jezikom tako mi Boga živog; takvi ne poznaju Boga svojim srcima; jer da ga znaju voljeli bi ga; a kako je sve što čovjek ima primio od Boga, isto tako bi trebao da potroši sve za ljubav Božiju.'
 
Slusajte, kada je Isa prolazio blizu grada Samaričana, i oni mu ne dopustiše da uđe u grad, niti su htjeli prodati hljeb njegovim učenicima. Zato rekoše dvojica: 'Gospodaru, bi li ti se svidjelo da se mi molimo Bogu da On pošalje vatru sa neba na ove ljude?'
'Vi ne znate kojim duhom ste vođeni, kad tako govorite. Sjetite se da je Bog odredio da razori Ninivu, jer nije našao nikoga u tom gradu ko se bojao Boga, oni su bili tako zli da je Bog pozvavši Junuza poslanika da ga pošalje u taj grad, on rađe zbog straha od ljudi pobjegao u Tarz, našto ga je Bog prokleo da bude bačen u more, progutan od ribe, i u njoj bi do kraja ostao da nije bio od onih koji se kaju i velicaju Boga, i bi izbačen blizu Ninive. Pošto je on tamo propovjedao, ti ljudi su se vratili pokajanju, tako da je Bog imao milost prema njima.

Teško onima koji zovu na osvetu; jer na njih će ona stići, pošto svaki čovjek ima u sebi uzrok za Božiju osvetu. Sad mi recite, jeste li vi stvorili ovaj grad sa ovim ljudima? O sigurno ne. Jer sva stvorenja sjedinjena zajedno ne bi mogla stvoriti jednu novu mušicu iz ničega, a ovo je to stvaranje. Ako blogoslovljeni Bog koji je stvorio ovaj grad, sada ga trpi, zašto želite vi da ga uništite? Zašto ne kažete: 'Da li bi ti se svidjelo gospodaru, da se mi molimo Gospodaru, Bogu našem, da bi se ovi ljudi vratili pokajanju?' Sigurno je ovo odgovarajući postupak mog učenika, da se moli za one koji čine zlo. Tako je činio Habil kad ga je njegov brat Kabil, proklet od Boga, ubio. Tako je učinio Ibrahim za Faraona, koji mu je od njega uzeo njegovu ženu, i kojeg zato melek Božji nije ubio, nego samo pogodio sa nemoći. Tako je učinio Zekerijja, kad je dekretom bezbožnog kralja on ubijen u Hramu. Tako su učinili Davud sa svim prijateljima Božjim i poslanicima. Recite mi, ako bi brat bio pogođen ludilom, biste li ga vi ublili zato što je govorio zlo i udarili one koji mu dođu blizu? Sigurno vi ne biste učinili to; već biste prije nastojali da mu povratite zdravlje sa lijekovima pogodnim njegovoj slabosti'.
 
V dio
 
Tako mi Boga živog, pored kojim stoji moja duša, griješnik je slabog razuma kad progoni čovjeka. Jer, recite mi, ima li iko ko bi razbio svoju glavu radi cijepanja kaputa svog neprijatelja? Pa kako može biti zdravog razuma ko odvaja sebe od Boga, glavu od svoje duše, a da bi povrijedio tijelo svog neprijatelja? Reci mi o čovječe, ko je tvoj neprijatelj?
Tvoje tijelo, zasigurno, i svako ko te hvali. Zato ako bi bio zdravog razuma ljubio bi ruku onih koji te grde i davao poklone onima koji te progone i udaraju te mnogo; jer, o čovječe, što si više grđen zbog svojih grijeha i progonjen u ovom životu manje ćeš biti na sudnjem danu. Ali, reci mi o čovječe, ako su evlije i poslanici Božiji bili proganjani i klevetani od svijeta, iako su oni bili nevini, šta će biti urađeno tebi, o griješniće?, i ako su oni izdržali sve strpljivo moleći za svoje progonitelje, šta bi da radiš, o čovječe, koji zaslužuješ dzehenem? Recite mi o učenici moji, zar ne znate da je Šimej prokleo Božjeg slugu, Davuda poslanika, i bacao se kamenjem na njega? Pa šta je rekao Davud onima koji bili spremni da ubiju Šimeja? 'Šta ti je o covjece pa bi ti ubio Šimeja?, neka me kune, jer ovo je volja Božija koja će ovo proklinjanje preokrenuti u blagoslovljenje'. I tako je to bilo; jer, Bog je vidio strpljivost Davuda i izbavio ga od progona njegovog sopstvenog sina.
Sigurno se ni list ne pomakne bez volje Božje. Zato kad si u muci, ne misli kako si mnogo podnosio, niti o onom ko te muči; nego razmisli koliko si za svoje grijehe zaslužan da primiš na ruku od đavola dzehenema. Vi ste ljuti na ovaj grad što neće da nas primi, niti da nam proda hljeb. Recite mi jesu li ovi ljudi vaši robovi?, jeste li im vi dali ovaj grad?, jeste li im vi dali njihovo žito?, ili jeste li im vi pomogli da ga poženju? Zasigurno ne; jer vi ste stranci u ovoj zemlji, i siromašni ljudi. Šta je onda ta stvar koju govorite?'
Dva učenika odgovoriše: 'Gospodaru, mi smo zgriješili; neka Bog imade milosti prema nama'.
I Isa odgovori: 'Tako budi'. Amin.
 
VI dio
 
Kad je Isa sa svojim učenicima isao u Jerusalem. I on ode u banju zvanu 'Probatica'. Kupanje je bilo tako hladno jer je melek Božiji svaki dan uzburkavao vodu, i ko god je prvi ušao u vodu nakon njenog kretanja, bio je izliječen od svake vrste slabosti. Zato je veliki broj bolesnih osoba ostao pored banje koja je imala pet stubišta. I Isa vidje tamo jednog onemoćenog čovjeka koji je bio trideset osam godina jako bolestan. Nato Isa znajući ovo Božanskom inspiracijom, imao je sažaljenje prema bolesniku, reče mu: 'Da li bi ti da ozdraviš?'
Onemoćali odgovori: 'Gospodine, ja nemam čovjeka da me stavi u vodu kad je melek uzburka, već dok ja dolazim, drugi stupi ispred mene i uđe'. Tad Isa podiže svoje oči ka nebu i reče: 'Gospodaru, Bože naš, Bože očeva naših, imaj milosti prema ovom nemoćnom čovjeku'.
Rekavši ovo Isa reče: 'U ime Boga brate budi zdrav; ustani i uzmi svoju ležaljku'.
Tad nemoćni ustade, hvaleći Boga, i ponese svoj krevet na svojim ramenima i ode svojoj kući hvaleći Boga.
 
 
VII dio
 
'Dobri učitelju, ti učiš dobro i istinski; reci mi zato, kakvu će nam Bog nagradu dati?' 
Učitelj odgovori: 'Ti me zoveš dobrim, a ne znaš da je samo Bog dobar, kao što reče Ejub, prijatelj Božiji: 'Dijete dan staro nije čisto; da, kao što meleki nisu bezgriješni pred Bogom'. Šta više on je rekao: 'Tijelo privlači grijeh i upija griješnost kao što spužva upija vodu'.
Nato su učeni bili šutljivi, zbunjeni. A učitelj reče: 'Uistinu, kažem vam, ništa nije opasnije od govora. Jer, Sulejman je tako rekao: 'Život i smrt su u moći jezika'.
I on se okrenu svojim učenicima i reče: 'Pripazite se onih koji vas hvale, jer oni vas obmanjuju. Jezikom je Sotona blagoslovio naše prve roditelje, ali je jadan bio ishod njegovih riječi. Tako su mudraci Egipta blagoslovili Faraona; međutim, lažna je bila njihova hvala tako da su hvaljeni stradali sa hvaliteljima. Zato je ne bez razloga Bog rekao preko poslanika narodu Benu Israil: 'Narode moj, oni koji te blagoslove, varaju te'.
Jao vama učeni jer vi ste pokvarili žrtvu Božiju, tako da oni koji su došli žrtvovati vjeruju a ne znaju sta, a ne govorite im o porijeku žrtve, to je za svjedočenje životu datom sinu našeg oca Ibrahima, tako da vjera i poslušnost našeg oca Ibrahima, sa obećanajima koja mu je dao Bog i blagoslovima koji su mu dati, nikad ne trebaju biti zaboravljeni.
 
Jer desilo se vrijeme kad se izvršilo ono što je rekao Bog preko poslanika, a rekao je: 'Ja ću zvati odabrani narod neodabrani'. I kao što on kaže preko poslanika: 'Bog će sklopiti novi zavjet sa svojim narodom, ne kao zavjet kojeg je dao vašim očevima, kojeg se nisu držali, i On će uzeti od njih srce od kamena i daće im novo srce': a sve ovo će biti jer oni nisu isli s tim zakonom. I oni su imali ključ, ali nisu otvarali: rađe su blokiraki put onima koji bi išli njime'.
 
'Ti me pitaš šta će nam Bog dati u dzenetu. Doista, kažem ti, da oni koji misle o zaradi ne vole svog gospodara, čoban koji ima stado ovaca, kad vidi da dolazi vuk, spremi se da ih brani; nasuprot tome kad plaćenik vidi vuka napušta stado i bježi. Tako mi Boga živog pred kojim stoji moja duša, da je Bog očeva naših vaš Bog, vi ne biste pomišljali da kažete: 'Šta će mi Bog dati?' Nego vi biste rekli, kao što je učinio Davud, njegov poslanik: 'Šta ću ja dati Bogu, za ono sve što je dao meni?'
 
 
VIII dio
 
Bio jedan kralj koji pored puta nađe čovjeka kojeg su skinuli lopovi, koji su ga smrtno ranili. I on je imao sažaljenje prema njemu i naredio je svojim robovima da ga odnesu u grad i njeguju; oni ovo uradiše marljivo. I kralj uveliko zavoli bolesnog čovjeka, tako da mu on dade sopstvenu ćerku za brak i učini ga svojim nasljednikom. Sigurno je da je ovaj kralj bio najmilosrdniji; međutim čovjek je tukao robove, prezirao lijek, zlostavljao svoju ženu, govorio zlo o kralju, učinio da se njegovi vazali pobune protiv njega. I kad bi kralj tražio neku uslugu, on bi imao običaj da kaže: 'Šta će mi kralj dati kao nagradu?' Pa kad je kralj ovo čuo, šta je učinio tako bezbožnom čovjeku?'
Oni svi odgovoriše: 'Jao njemu, kralj ga je lišio svega i okrutno ga kaznio'.
 
Onda reče učitelj: 'O učeni koji ste čuli moj glas, ja vam objavljujem šta je Bog rekao vama preko ranijih poslanika: 'Ja sam izdržavao robove i veličao ih, ali oni su me prezirali.'
Kralj je naš Bog, koji je našao Benu Israil na ovom svijetu punom nevolja, i dao ga zato svojim slugama Jusufu, Musau i Harunu, koji su ga njegovali. A naš Bog je začeo takvu ljubav prema njemu, da je On radi naroda Benu Israil uzeo potopiti faraona i uznemirio sto dvadeset kraljeva Palestinaca i Medjenaca; On mu je dao svoje zakone, čineći ga nasljednikom sve te (zemlje) u kojoj narod živješe.
Ali kako se ponio Benu Israil? Koliko mnogo poslanika je pobio; koliko je proročanstva zaprljao; kako je on prekršio Zakon Božji: kako su mnogi zbog tog napustili Boga i otišli da služe idole kroz taj prekršaj. O ljudi! Kako vi obešćašćujete Boga načinom svog života! A sad me vi pitate: 'Šta će nam Bog dati u dzenetu?' Trebali ste me upitati: Kakva će biti kazna koju će vam Bog dati u dzehenemu, a zatim šta treba da radite za pravo pokajanje, da bi Bog imao milosti prema vama: jer, ja vam ovo mogu reći.
 
IX dio
 
 
Tako mi Boga živog, pred kojim stojim, vi nećete dobiti od mene pohvalu, nego istinu. Zato vam kažem, pokajte se i okrenite Allahu kao što su činili očevi vaši nakon griješenja, i ne otvrdnite svoja srca.'
Vi želite konje kao vitezovi, ali vi ne želite da idete u rat; vi želite lijepo odijelo kao žene, ali vi ne želite da rađete i uzgajate djecu; vi želite plodove polja, a ne želite da obrađujete zemlju; vi želite morske ribe, a ne želite ići da lovite; vi želite čast kao građani, a ne želite teret republike. Šta će onda učiniti Bog sa vama obzirom da vi želite ovdje svako dobro, bez ikakvog zla? Doista, kažem vam da će vam Bog dati mjesto gdje ćete vi imati svako zlo, bez imalo dobra'.
 
Sjetite se kada je pred Isaa donešen čovjek opsjednut đavlom, koji nije mogao da govori niti gleda, a bio je lišen i sluha. Nato on videći njihovu vjeru, podiže svoje oči k nebu i reče: 'Gospodaru, Bože očeva naših, imaj milosti nad ovim bolesnim čovjekom i daj mu zdravlje, da bi ovi ljudi ovdje znali da si me Ti poslao'.
Rekavši ovo Isa naredi zloduhu da ode, govoreći: 'Uz moć imena Božjeg, Gospodara našeg, odlazi zloduhu iz čovjeka!'
Duh ode i nijemi čovjek progovori i progleda svojim očima. Nato svi bijahu ispunjeni strahom, ali pismoznanci rekoše: 'Uz moć Belzebuba, princa domona, on je izbacio demone'.
 
Tad reče ucitelj: 'Svako kraljevstvo podjeljeno protiv sebe, uništava se, i kuća pada na kuću. Ako uz moć Sotone, Sotona bude izbačen, kako će njegovo kraljevstvo opstati? A ako vaši sinovi izbace Sotonu sa knjigom koju im je dao poslanik, oni svjedoče da je izbacena Sotonu uz Božju moć. Tako mi Boga živog, blesfemija protiv Istinitog je bez otkupa na ovome i na drugom svijetu; jer zao čovjek sam sebe proklinje, znajući prokletstvo'.
 
X dio
 
Sjetite se kada Isa ode iz Jerusalema i kad mu je melek Dzebrail rekao o zavođenju, koje je počelo među svjetinom, on upita svoje učenike, rekavši: 'Šta ljudi kažu o meni?'
Oni rekoše: 'Neki kažu da si ti Il'jas, drugi Jeremija, a mi da si jedan od starih poslanika'.
Isa ih upita: 'A vi, šta vi kažete da sam ja?'
Petar odgovori: 'Ti si Krist, sin Bogov.'
Tad Isa bi ljut i s gnjevom ga prekori, rekavši: 'Odlazi i napusti me, jer ti si đavo i tražiš da učinim prekršaj.'
I on preplaši jednaestoricu, rekavši: 'Jao vama ako ovo vjerujete jer mi je Bog dao veliko prokletstvo protiv onih koji ovo vjeruju'.
On je bio rad da odbaci Petra; nato jedanaestorica preklinjaše za njega Isaa, koji ga ne odbaci nego ga još jednom prekori, govoreći: 'Pazi da nikad više ne kažeš takve riječi, jer će te Bog prokleti!'
Petar zaplaka i reče: 'Gospodaru, govorio sam ludo, preklinji Boga da mi On oprosti'.
Tad reče Isa: 'Ako Bog nije htio da se pokaže svom sluzi Mosau niti Il'jasu, kojeg je tako volio, niti bilo kojem poslaniku, zar ćete misliti da bi se Bog pokazao ovoj bezvjernoj generaciji? Ali, zar ne znate da je Bog stvorio sve stvari iz ničega samo sa jednom rječju, a svi ljudi imaju svoje porijeklo iz komada ilovače? Pa kako će Bog imati sličnost čovjeku? Jao onima koji dopuštaju sebi da ih Sotona obmane!'
 
'Tako mi Boga živog, ja nisam u stanju opraštati grijehe, niti bilo koji čovjek, nego Bog jedini oprašta. Ali, kao sluga Božji, ja mogu da Ga molim za grijehe drugih: i tako sam Ga molio za ovog bolesnog čovjeka i ja sam siguran da je Bog čuo moju molitvu. Zato da biste vi mogli znati istinu, ja kažem bolesnom čovjeku: 'U ime Boga očeva naših, Boga Ibrahima i njegovih sinova, ustani izliječen!' A kad Isa ovo reče, bolesnik ustade izliječen i slaviše Boga. 
'Gospode Bože vojski, Bože živi, Bože sveti koji nikad nećeš umrijeti; imaj milosti nad njima!' Nato svi odgovoriše: 'Amin'. Kada je ovo bilo rečeno, Isa položi svoje ruke na bolesni narod, i oni svi primiše svoje zdravlje.
Tad su slavili Boga, govoreći: 'Bog nas je pohodio svojim poslanikom, a poslao nam je Bog velikog poslanika'.
 
XI dio
 
Znaju li krscani za Poslanika Bozijeg? Svakako, slusajte sta im je Isa govorio:
'Uistinu, kažem vam da Sotona želi da vas rasije kao pšenicu; ali ja sam molio Boga za vas, i od vas neće stradati niko, izuzev onog ko mi sprema zamke'.
On ovo reče o Judi, jer mu je melek Dzebrail rekao kako je Juda imao posla sa svećenicima, i ispriča im sve šta je Juda govorio. Hrđa će se sam otkriti uskoro, jer ja ću otići sa svijeta'.
Tad zaplakaše apostoli, govoreći: 'O gospodaru, zašto ćeš nas napustiti? Mnogo je bolje kad bi mi pomrli, nego da nas ostaviš!'
Isa odgovori: 'Ne uznemiravajte svoja srca, niti budite strašljivi: jer ja vas nisam stvorio, nego će Bog naš stvoritelj, koji vas je stvorio, zaštititi vas. Što se mene tiče, ja sam sad došao na svijet da pripremim put za Poslanika Božjeg koji će svijetu donijeti spas. Ali pazite da ne budete obmanuti, jer će doći mnogi lažni proroci, koji će uzeti moje riječi i zatrovati moj Indzil'. 
'Gospodaru, reci nam neki znak, da bi ga mi znali'.
Isa odgovori: 'On neće doći u vaše vrijeme, nego će doći izvjestan broj godina poslije vas, kad moj ucenje bude poništeno tako da će biti jedva trideset vjernika. U to vrijeme će Bog imati milosti nad svijetom i tako će On poslati svog Poslanika, nad čijom glavom će počivati bijeli oblak, na osnovu čega će on biti poznat kao jedan od odabranika Božijih, i pomoću njega će se manifestovati svijetu. On će doći sa velikom moći protiv bezbožnika, i uništiće idolopoklonstvo na zemlji. To me raduje što će kroz njega naš Bog biti poznat i slavljen, i pokazaće se da sam ja bio istina; i on će izvršiti osvetu nad onima koji budu rekli da sam ja više od čovjeka. Uistinu, kažem vam da će Mjesec bdjeti nad snom njegovim u njegovom djetinjstvu, a kad on odraste, on će ga uzeti u svoje ruke. Neka se svijet pripazi da ga ne odbaci, jer on će pobiti idolopoklonike, jer mnogo ih je pobio Musa sluga Božiji koji nije poštedio gradove koje su spalili; jer na staru ranu neko stavlja vatru.
On će doći sa istinom mnogo jasnijom od one svih poslanika i prekoravaće onog ko se bude služio gomilanjem. Kule grada našeg oca će pozdravljati jedna drugu od zadovoljstva: i tako kad se bude vidilo da idolopoklonstvo pada na zemlju i ja budem priznat čovjekom kao i drugi ljudi, uistinu kažem vam da Poslanik Božji dolazi'.
 
XII dio
 
Uistinu, kažem vam ovo, vas Sotona iskušava da li ste prijatelji Božiji - jer niko ne napada svoje vlastite gradove - kad bi Sotona imao svoju volju nad vama on bi vas pustio da otplovite u vlastito zadovoljstvo; ali pošto on zna da ste vi njemu neprijatelji on će učiniti svako nasilje da bi učinio da stradate. Ali, vi se ne bojte, jer on će biti protiv vas kao pas koji je svezan lancem, jer je Bog čuo molitvu iskrenih i onih koji kod Njega utociste traze'.
 
'O ucitelju, ne samo za nas, nego za one koji će vjerovati, reci nam kako stari iskušavatelj vreba čovjeka'. 
Ucitelj odgovori: 'Taj zloća iskušava čovjeka na četiri načina.
 
----------------
SUJEVJERJA I DJELA KOJA KVARE IMAN
U našem narodu se uobičajilo već generacijama praktikovati razne stvari koje su Islamom zabranjene ili koje čak izvode iz Islama. Tako mnogi neuki ljudi nemaju imana iako sebe smatraju Muslimanima. Drugi pak klanjaju obavezne namaze ali se upuštaju u stvari kojima između namaza pokvare svoj iman (vjerovanje). Stoga je svrsi shodno da s Allahovom dželle šanuhu pomoći ukažem na sve one prakse i vjerovanja za koje lično znam da su bile svojstvene Bosanskim Muslimanima. Moj naum nije da bilo koga proglašavam nemuslimanom ili krivovjernikom nego samo da ukažem onima koje zanima istina i stvarno stanje stvari iz perspektive Islamskog Zakona (Šeri`ah) onako kako su nam to objasnili istinski učenjaci Sunni Muslimana. Allaha Veličanstvenog molim za uputu i pomoć svima onima koji svjesno ili nesvjesno vjeruju ili rade ono što kvari iman i vodi u paklenu vatru. Amin!

Stvari koje su ustaljene među Bosanskim Muslimanima:

Ogledanje u fildžan (šoljicu kahve)
Gledanje u dlan od lutajućih cigana
Bacanje graha
Pravljenje čarki (sihira)
Otvaranje zvijezde (kod nadri-hodže)
Obraćanje horoskopima
Polaganje vijenaca i cvijeća na kabure
Paljenje svijeće umrlima
Podizanje skupih i nepotrebnih spomenika umrlima
Ostavljanje vode na prozor (određeni broj dana nakon smrti bližnjega)
Imitiranje Bosanskih kršćana i pagana
Zastupanje neislamskih i anti-islamskih partija i pokreta
Ignorisanje Islamskih praksi i vjerovanja
Ismijavanje Islamskih učenjaka
Neslijeđenje Islamskih pravnih institucija (mezheba)


1 - Ogledanje u fildžan je vrlo stara i rasprostranjena praksa među svim narodima Balkana a osobito među Bosanskim Muslimanima. Žalosno je to da i pored prisustva mnoštva hodža u skoro svakom većem selu ta praksa i dalje ostaje aktuelna i rasprostranjena. Neukost je važan faktor koji doprinosi konstantnoj dinamici ove opasne prakse. Naime ogledanje fildžana u okviru Islamskog prava spada u praksu i vjerovanje krivovjerstva (širka). U vrijeme Vjerovjesnika Muhammeda među Arapima je bilo uobičajeno da gataju tj. proriču šta će se nekome desiti u budućnosti. Ta praksa se spominje u Kur`anu kao bacanje strelica ili proricanje:"O vjernici! vino (opojna sredstva) i kockanje i gatanje strelicama su odvratne stvari, šejtanovo djelo: pa se toga prođite da bi ste se spasili." (el~Maida: 90)

Sahih El-Buhari Hadith 4.571 Prenio Ibn Abbas

"Kada je Vjerovjesnik ugledao slike u Ka'bi, on nije htio u nju ući dok ih Ashabi nisu izbrisali. Kada je ugledao (slike na kojima su navodno Ibrahim i Ismail `alejhimu selam bacali strelice proricanja), on je rekao, "Allah ih prokleo (tj. Kurejšije)! Tako mi Allaha, niti je Ibrahim a niti Ismail gatao strelicama."

Kockanje: mejsir: literalno, metod ili sredstvo da se nešto lahko postigne, ubirati profit bez uložena truda za isti; te je tako kockanje. To je princip na osnovu kojeg je kockanje zabranjeno. Najraprostranjeniji oblik kockanja među Arapima je bio kockanje bacanjem strelica, na principu lota (lutrije): strelice su bile označene, i služile su istoj svrhi kao i moderni tiketi lota i ostalih lutrija. Označene strelice su se izvlačile iz torbe. Neke su bile prazne i onaj ko bi ih izvukao ne bi dobio ništa. Druge su bile obilježene određenim nagradama, malim ili velikim. Da li je osoba dobila malu ili veliku nagradu (udio), ili pak ništa, je potpuno ovisilo o sreći, osim ako neki nisu i varali pa je bilo naštimano da naivne osobe stalno gube. Princip na osnovu kojeg se kudi ovakva praksa je: da, čak i ako nema varanja, ti možeš dobiti ono što nisi na dozvoljen način zaradio, ili izgubiti zarađeno na kušanju zakona vjerovatnoće. Bacanje kocki i klađenje na razne vidove sportova i druge stvari je validno uključeno u definiciju kockanja. Kako vidimo iz hadisa bacanje strelica se koristilo i kao vid proricanja budućih događaja. Vjerovjesnik je prokleo one krivovjerne Kurejšije koji su potvorili Ibrahima i Ismaila alejhimu selam da su proricali bacanjem strelica. Ogledanje u fildžan ima istu svrhu i cilj kao i ovo bacanje strelica a to je da se dokuči znanje o budućim povoljnim ili nepovoljnim događajima.

/Napomena portala:
Ovdje je neophodno naglasiti i danas sve cescu praksu ucesca u klađenjima preko brojnih obicno sportskih kladionica, inace striktno zabranjeno Islamom/2 - Druga dosta uobičajena praksa među Muslimanima Bosne je donekle vezana sa ovom prvom po pitanju svrhe ali je još opasnija od prve iz tog razloga što izvodi iz Islama. Naime danas je u svijetu dosta popularno ići šarlatanima koji ogledaju u tarot (karte) i dlan. Čitanje dlana je jedan vid proricanja budućnosti isto kao i tarot a kod nas su to uglavnom radili lutajući cigani koji ili nemaju nikakve vjere ili su mnogobošci kao njihovi pretci u Indiji. Vjerovjesnik (sallallahu `alejhi ve sellem) je rekao o takvim ljudima:

Sahih El-Buhari Hadis 4.508 Prenosi Ajša

Vjerovjesnik (sallallahu `alejhi ve sellem) je rekao, "Kad Meleki razgovaraju u sred oblaka o stvarima koje će se desiti na Zemlji, šejtani načuju koju riječ i prenesu je u uho proroka (gatara) kao kad neko nešto ulije u flašu, i k tome dodaju još stotinu svojih laži."

El-Tirmizi Hadis 551 Prenio Ebu Hurejre

Vjerovjesnik (sallallahu `alejhi ve sellem) je rekao, Muškarac koji pristupi suprugi dok ima menstruani period, ili pristupi svojoj supruzi odpozada (obavi analni polni odnos), ili ode kahinu (vidovnjaku, gataru), on je zanijekao ono što je Objavljeno Muhammedu.

A u Ibn Medžehovoj i Darimijevoj verziji istog hadisa se kaže: ...Kahinu, i ako mu povjeruje, onda je počinio Kufr (nevjerstvo).

Iz ovoga je jasno da je posjeta gataru rigorozno osuđena a onaj ko gataru ili vidovnjaku povjeruje ono što mu rekne više ne pripada Islamu. Ogledanje u fildžan, čitanja dlana, tarot i riječi vidovnjaka su na istom nivou te onaj ko u to povjeruje se odmetnuo od Islama. Takva osoba mora učiniti tewbu (pokajati se Allahu) i nikad više ne pristupiti takvim stvarima. Danas je popularno posjećivati vidovnjake koji navodno vide i čuju duhove i koji imaju moć da ih otklone iz nečije kuće i slično. Ljudi idu tim vidovnjacima da se posavjetuju o karijeri, važnim odlukama i braku sa njima. Muslimanima je strogo zabranjeno da takvo što čine a ako povjeruju u njihove riječi onda su napustili Islam. Stoga vrlo je očigledno da je čitanje dlana od ciganki i drugih vidovnjaka apsolutni haram i onaj ko njima povjeruje je postao nevjernik. Allahu Milostivom se utječemo od takva vjerovanja i ponašanja.
3 - Bacanje graha je takođe dosta aktuelna praksa među Muslimanima Bosne i Hercegovine. Neke neznalice čak pripisuju tu praksu hadreti Fatimi `alejha selam, plemenitoj kćerki Vjerovjesnika (sallallahu `alejhi ve sellem). Teško se njima i onima koji im povjeruju. Bacanje graha je isto kao i pred-Islamsko bacanje kamenčiča koje i danas koriste neka primitivna plemena u Africi kao metod gatanja i proricanja budućnosti. To je potvrđeno i Vjerovjesnikovim hadisom ispod:

Ebu-Davudov Sunen Hadis 3898 Prenio Qabisah

"Čuo sam Allahova Vjerovjesnika (sallallahu `alejhi ve sellem) kada je rekao: Proricanje od leta ptica i vjerovanje u zlu kob podpada pod proricanje. Tarq: To se koristilo kao metod proricanja tako što su žene bacale kamenčiče (a Bosanke grah)."

Ne samo da je to djelo koje vodi u kufr nego i gnusna potvora na jedno savršeno i plemenito biće kao što je bila hazreti Fatima `alejha selam za koju je Vjerovjesnik rekao da će biti vođa (sejjida) svim ženama u Džennetu. Allahov Vjerovjesnik (sallallahu `alejhi ve sellem) nikad ne bi dopustio da njegova omiljena kćerka čini nešto pokudno a kamoli nešto što izvodi iz Islama. On je rekao da kad bi njegova kćer Fatima, koju je najviše volio, bilo šta ukrala on bi joj ruku odsjekao. Stoga onima koji mogu izvrdavati da je ona mogla imati neke povlastice kod Vjerovjesnika zato što je bila njegova miljenica ja kažem da je to apsolutno nemoguće jer je krađa naspram gatanja mnogo manji grijeh, jer krađa u najgoru ruku remeti socijalnu ravnotežu i harmoniju a gatanje vodi u nevjerstvo, sukob i sujevjerje koje je vladalo prije Islama.
4 - Vračanje i pravljenje magije (sihra) je akcija koja automatski izvodi osobu van Islama. Vračanje je smrtni grijeh koji pofrazumjeva kufr tj. nevjerovanje. Šejtani nemaju nikakva interesa da surađuju s vračarem osim da istoga naprave idolopoklonikom kao i one koji mu vjeruju. Allah dželle šanuhu je obećao u Kur`anu da vračari neće uspjeti ni na ovom a ni na drugom svijetu. Kod nas se često čuje kako narod ide kod kojekavih hodža da im zapišu da rastave muža i ženu, da naprave da neko nekog zamrzi itd. Onaj ko tome udovoljava je napustio Islam i onaj koji traži da mu se takva usluga učini je takođe napustio Islam jer i jedan i drugi žele zlo drugima a još traže pomoć od šejtana što je najgori vid pripisivanja Allahu suparnika (širk). Allah nas Milostivi sačuvao takvih pomisli a kamoli da ih u djelo sprovedemo. Šejtan je vrlo lukav u svom nastupanju. On prvo navede insana da ne voli drugu osobu pa da je onda zamrzi pa da joj onda zlo poželi pa da na kraju tu zlu zamisao u djelo sprovodi. Muslimanima je obligatno (fard) da nauče kako šejtan donosi zle misli i koje trikove koristi da navede ljude krivim putem. Ovo znanje je itekako zastupljeno u Tesavvufu i oni koji ga ignorišu postaju lahke žrtve šejtankih intriga. Stoga je neophodno svakome da nauči da je šejtan dušmanin koji nikad ne spava i nikad se ne odmara i stalno neku smutnju sprovodi bili je mi svjesni ili ne. Svaku negativnu misao moramo odmah blokirati i dovom prema Allahu i zikrom zamjeniti. Osoba koja ne troši vrijeme u mislima o Allahu i nečemu pozitivnom će zasigurno biti pod manjim ili većim uticajem šejtanskih negativnih misli (došaptavanja). Uznemireno i nezadovoljno srce je simptom šejtanskog uticanja na osobu a Allah Milostivi nam nudi izlaz kada kaže u Kur'anu,"Oni koji vjeruju i čija srca se u Allahovom sjećanju smiruju. Usitinu u sjećanju na Allaha srca nalaze smirenost (zadovoljstvo)! (Er~Rad: 28)

Allah Mudri vrlo dobro poznaje ono što je stvorio i zna da ljudska srca neće biti smirena i zadovoljna sve dok iz sebe ne izbace sve šejtanske manifestacije i u njemu ne uspostave tron samo za Njega. Stanje netrpeljivosti i mržnje je vrlo opasno duhovno stanje koje je zapravo prethodilo Iblisovoj pobuni protiv Allahove komande. Naime iskustvo je pokazalo da je čovjek vrlo osoran i nepokoran kada mu je srce ispunjeno mržnjom i zavišću. Te dvije negativne osobine su oprečne osjećajima ljubavi i naklonosti. Ako osoba duže vrijeme provede u mržnji i zavisti vrlo je vjerovatno da će na kraju prioniti i da realizuje osvetu ili uništenje objekta svoje negativnosti. Žalosno je to da se takve stvari među Bosanskim Muslimanima uglavnom dešavaju u krugu uske rodbine gdje se neuke svekrve ne trpe sa nevjestama ili punice sa zetovima. Tako onda vrzino kolo pođe hvatati jedno po jedno dok šejtan ne trijumfuje njihovim međusobnim pravljenjem čarki i smicalica. A da su se pri nastupu te netrpeljivosti okrenuli Allahu Milostivom za pomoć on bi im pomogao i šejtanske smutnje ih oslobodio."Da su samo, kada ih je od nas stigla muka, postali ponizni (smekšali se)! Ali (ne) njihova srca su otvrdnula i šejtan ih je zaveo tako da su sva svoja djela dobrim vidjeli!" (El~Enam: 43)

Očigledno je da će osoba koja se ne okrene prema Allahu kada je šejtan spopadne s negativnim mislima završiti u onome na što ju je šejtan pozivao. Netrpeljivost, mržnja i zavist su glavne kapije kroz koje šejtan osvoji tvrđavu ljudskog srca. Ako se te kapije ne zatvore osoba će stalno biti u opasnosti da izgubi iman zato što se šejtan neće smiriti dok je ne izvede iz vjerovanja i Islama. Oni koji i dalje ignorišu sjećanje na Allaha (zikrullah) u svakoj doba dana i noći neka sami poslušaju šta im Allah porućuje,"Zar onaj čije je srce Allah proširio i otvorio prema Islamu pa je dobio prosvijetljenje od Allaha nije bolji od onoga čije srce je otvrdlo? Teško se onima čija srca su otvrdnula prema sjećanju na Allaha! Oni su u otvorenoj zabludi!"
5 - Kod nas u Bosni je bilo dosta onih koji su se predstavljali kao hodže a otvarali su ljudima zvijezdu, tj. horoskop, da im proreknu šta ih čeka u životu itd. Prvo onaj ko jeste istinski hodža neće takvu praksu nikada otpočeti nego je spriječavati i narod o opasnosti iste obavještavati. Nejse ljudi bi često tako išli kod tih "hodža providura" koji bi im otvorili kitab, obično je to bio horoskop na arapskom kojeg su te "hodže" tretirale kao nešto sveto i nadnaravno da bi ljudi često govorili o tim "kitabima" s takvim strahopoštovanjem kao da su neuzubillah Allahova Objava. Ljudi bi onda dobili neke opće karakteristike koje se nalaze kod svih onih koji su rođeni u određenom dobu godine itd., te bi onda, kada im taj hodža providur nešto pogodi, rekli, "Ahh, jesi li čuo šta kaže, kako je on to znao o meni, jesam li ti rekao(la) da je on dobar (jak) hodža." To se zove eksploatisanje neukih od strane lukavih. Jedni drugima propast donose i još misle da su nešto dobro učinili. Stoga ići takvom "hodži" koji ogleda u zvijezde i kitabe da ti rekne šta ti je bilo i šta će ti biti je ravno odlasku vidovnjaku (kahinu) bilo koje druge vjere. Pošto danas nema halifata mi ne možemo takve ljude pravno osuditi ili kazniti ali apsolutno moramo od njih daleko bježati. Nasuprot ovima šarlatanima postoje istinske hodže koji poznaju liječenje od mentalnih i fizičkih bolesti i koji koriste Islamske knjige i znanje da otklonu ono što ovi pređašnji za pare skuju. Oni ne proriču nikome budućnost i ako nešto i reknu što bi tome moglo sugerirati posigurno je od meleka a ne od šejtana jer Allah Milostivi svoje iskrene robove nadahnjuje istinom a šejtani svoje robove nadahnjuju neistinom. O tim istinskim hodžama i njihovu načinu rada možete pročitati više u ovom dokumentu.
6 - U današnje vrijeme je vrlo popularno čitati horoskope u novinama ili opsežnijim knjigama. Vjerovati u astrološka predskazivanja je takođe akt koji izvodi iz vjere i praksa kojom se nište dobra djela kao što vatra ništi suha drva. Stoga Muslimanima nije dozvoljeno da čitaju horoskope a ako im povjeruju onda su napustili Islam. Vjerovati da sazviježđa ili druga nebeska tijela imaju o Allahu neki neovisni efekt na ljudsku sudbinu je idolatrija i sujevjerje. To potvrđuje i slijedeći Vjerovjesnikov hadis:

El-Muwatta Hadis 13.4 O očekivanju i vjerovanju da Zvijezde donose kišu

Zejd ibn Halid el-Džuhani je rekao, "Allahov Vjerovjesnik (sallallahu `alejhi ve sellem), je klanjao sa nama sabah namaz na Hudejbiji nakon što je te noći kišilo. Kada je završio namaz obratio se ljudima i rekao, 'Znate li šta je vaš Gospodar rekao?' Oni rekoše, 'Allah i Njegov Vjerovjesnik najbolje znaju.' On je rekao, 'Neki moji robovi su otpočeli ovo jutro vjerujući u Mene, a drugi su ga otpočeli pobijajući Me. Što se tiče onih koji kažu, 'Kiša nam je pala kao velika Allahova blagodat i milost,' oni su povjerovali u Mene a zanijekali zvijezde. Ali što se tiče onih koji kažu, 'Kiša nam je pala od te i te zvijezde, oni su Me zanijekali i povjerovali u zvijezde.' "

Kao što vidimo sva moć i odluka pripada samo Allahu Veličanstvenom i mi moramo vjerovati da samo Allah može staviti efekt u neku stvar da bi ona vršila neku akciju ili reakciju. Ništa osim Allaha Veličanstvenog ne može opstojati samo po sebi pa kako će onda išta mimo Allaha neki efekt proizvesti. Allah Mudri i Milostivi ovim upozorenjem preko svog Vjerovjesnika je htio da iz srca ranih Muslimana odstrani sujevjerje i nepotpuno razumjevanje funkcionisanja stvorenog svijeta koje je bilo uzrokom mnogih pred-Islamskih sujevjerja i neispravnih vjerovanja. Svako neispravno vjerovanje donosi negativnu posljedicu svome nosiocu i spriječava ga da ispravno spozna Allaha kao Apsolutnog Vladara i Upravljaća nad svime. Allah Milostivi je stvorio ljude da ga ispravno obožavaju a to će biti nemoguće postići ako im vjerovanje ne bude potpuno ispravno. Stoga se u mnogim ajetima i hadisima opominje na stvari koje same po sebi ne izvode iz Islama ali postepeno mogu odvesti čovjeka van Islama. Šejtan je ekspert u oblasti intelektualne analogije i on je najefikasniji u naporu protiv ljudi putem vesvase, tj. zavodničkom nanošenju iskrivljenih misli i poimanja istine kao i stvarnih činjenica. Neka nas Allah Milostivi sačuva neispravna vjerovanja i rezonovanja jer samo je On Zaštitnik vjernika. Amin!

7 - Osim gore navedenih opasnih običaja naš narod u Bosni pa i u dijaspori sve više pokušava da imitira nemuslimane i njihove običaje. Naime sve se češće vide Muslimanske dženaze sa vjencima i raznoraznim buketima cvijeća u povorci koju često nose oni koji i nisu Muslimani ili otkrivene djevojke u crnini i Šeriatom zabranjenoj ženskoj odjeći. Tako naše džematlije umjesto da se skrušena srca usredsrede na smrt svoga brata ili sestre u vjeri i malo sami sebe na vlastitu smrt podsjete oni se unezvjereno na takve žene i djevojke pred sobom ibrete. Nekako se gleda hatur svakom obijesniku i nevjerniku a Allahov dželle šanuhu ponajmanje. Vrijeme je da hodže i učevni ljudi u Bosni pođu regularno posječivati narod po selima džematima i da im drže predavanja o Islamskim doktrinama i opasnosti svih loših inovacija i nesmuslimanskih običaja. Radi toga što su oni zakazali u tom trudu koji zahtijeva konstantnu budnost i osvježivanje naučenog među džematlijama ljudi su zbunjeni i krajnje razjedinjeni pojavom raznih sekti u Bosni kao što su Ahmedije, Bahaije, Nemezheblije, Hare Krišna, Jehove, šta sve još nije poniklo u krvavoj Bosni koja je skupo platila svoje odvajanje od Islamske tradicije i prijateljovanje s Allahovim i našim dušmanima. Druženje i zbližavanje s nemuslimanima se pokazalo krajnje negativno na neuke Bosanske Muslimane koji su svojim urođenim merhametom svakog vuka kao jagnje gladili. Allah dželle šanuhu nam nije zabranio da im pomognemo ako su muhtać našoj pomoći ali nam je zabranio da ih volimo i u svoje srce i kuće upustimo. Koliko je samo Muslimanki za nevjernike otišlo radi našeg "brastva i jedinstva" s kafirima!? Koliko je brakova rastureno i siročadi ocviljeno da bi se šejtanska ideologija marksizma i demokratizma sprovela!? Ehh babo ili nano, šta ćete Allahu reći kad vas bude upitao što ste kćer za kjafira udali. Kako ćeš objasniti kako to da se pijan kjafir po tvojoj kući valjao!? Kako ćeš objasniti da ti se sin nakon kjafirskih studija kjafirkinjom oženio pa kao i ona najstrag potpuno propao!? Biće mnogo pitanja a tako malo zadovoljavajućih odgovora.....Teško se nama koliko smo nemarni prema onome što svaki dan iščekujemo. Ja Rabbi nemoj da uzalud našu krv i patnju pročerdamo i očisti nas i potomstvo naše od onog čime Veličanstvo Tvoje negiramo. Amin!
8 - Druga praksa i običaj kod Muslimana u Bosni je palenje svijeća za dušu umrloga koje njegova rodbina sa rahat lokumom ili halvom podjeli po sedmini, četerestini itd. Prvo palenje svijeće kao ibadetskog djela je nemuslimanski običaj koji je naročito svojstven kršćanima. Drugo paliti svijeće kada se ima struja je nelogično i nepotrebno rasipanje (israf) a Allah Silni kaže da su rasipnici braća šejtanova. Podjeliti hranu ili pare siromašnim Muslimanima je sadaka i to se prima za dušu umrlog ali paliti svijeće je nemuslimanski običaji i kao takav se treba obavezno ukinuti. Učiti Kur`an ili obaviti bilo koji drugi ibadet za umrlog je dozvoljeno. Sve što je Šeriatom utvrđeno kao pozitivno i korisno ono je dozvoljeno pa makar to i ne bila praksa Ashaba i prvih generacija Muslimana. Oni koji uokolo hodaju sa sveskama "sahih hadisa" o apsolutnoj zabrani inovacija stvaraju fitnu koja ne donosi nikakvu korist Muslimanima uopće, a Bosancima pogotovo, imajući u vidu svu složenost njihove političke i vjerske situacije. Vjerovjesnik (sallallahu `alejhi ve sellem) je rekao:

El-Tirmizi Hadis 4649 Prenio Abdullah ibn Amr ibn el-'As

Allahov Vjerovjesnik (sallallahu `alejhi ve sellem) je rekao, "Ne pripada nama onaj ko imitira druge vjere (narode). Nemojte imitirati Židove ili Kršćane, jer Židovi se pozdravljaju išaretom prstima a Kršćani išaretom dlanovima."

Stoga je ulema rekla da nije dozvoljeno Muslimanima da imitiraju Židove i Kršćane po pitanjima vjere i vjerskih običaja. Ukopavanje i obilježavanje smrti Muslimana kako posmrtnim obredima i kasnije nadgrobnim spomenima ne smije biti kao ona od nemuslimana.
9 - O načinu označavanja Muslimanskih kabura: dozvoljeno je označiti kabur umrlog s jedan ili dva skromna nišana da mu potomstvo zna za kabur gdje ga mogu posječivati i za njegovu dušu Kur'an ili dove učiti. Označavanje kabura nišanima je dobra tradicija pošto je zabranjeno po nečijem kaburu hodati ili na njemu sjediti a to bi se vrlo često desilo kad kaburi ne bi nišanima bili označeni. Nema nikakvih osobitih propisa o kvaliteti nišana koji mogu biti od drveta i od kamena ali ne trebaju biti od mermera i drugih skupih materijala jer je to israf, tj. rasipanje imovine koja se treba iskoristiti za preče svrhe koje će donijeti više nagrade i umrlom a i njegovu potomstvu. Nažalost danas većina Muslimanskih kabura izgledaju kao grobnice faraona sa maulozejima ukrašenim figurama kojekakvih ptica i slikama umrlih na nadgrobnim spomenicima tako da čovjek više nije siguran da nije pogriješio greblje dok ne pročita imena umrlih na njima. Kad god prođem Muslimanskim grebljem upitam se kako je onima ispod i mislim se šta će biti samnom. Iskustvo pokazuje da kako čovjek uredi i provede svoj ovozemaljski život tako mu urede i kabur. Ja Rabbi oprosti nam zaista smo mi sebi zulum učinili. Amin!
10 - Kršćani nose hranu na grobove svoji umrlih vjerujući da će oni to okusiti ili da će ih bar želja minuti. Neki Muslimani rade slične stvari pa sam lično znao da su neki ostavljali vodu na prozor određeni broj dana nakon smrti umrlog rođaka s vjerovanjem da to umrli možda pije ili da se time bilo kako opkoristi. To je jedno praznovjerje koje se uvuklo među Muslimane kroz generacije druženja sa nemuslimanima od kojih smo poprimili neke takve običaje. Svakom Muslimanu treba biti jasno da je umrli u poziciji gdje nema slobodu kretanja kao što mnogi neuki ljudi misle da duhovi umrlih lutaju ovim svjetom oko nas itd. Musliman kada umre prolazi kroz test i ispitivanje o svom vjerovanju nakon kojeg je ili stavljen na muke ako je nešto veliko griješio ili je uspavan do Sudnjeg Dana ili ako je Šehid onda ima slobodu od Allaha da se kreće u svijetu koji mi detaljno ne poznajemo. Allah dželle šanuhu kaže:"I ne recite o onima koji su poginuli na Allahovom putu: "Oni su mrtvi." Nikako, oni su živi iako vi to ne vidite. (Bekara: 154)

Sahih Muslim Hadis 4651 Prenio Abdullah

Prenosi se od Masruqa koji je rekao: Mi smo pitali Abdullaha o Qur'anskom ajetu: "I ne mislite o onima koji su poginuli na Allahovom putu da su mrtvi. Nikako, oni su živi, uživajući blagodati u blizini svoga Gospodara...." (iii.169). I on nam je rekao: Mi smo pitali Vjerovjesnika (sallallahu `alejhi ve sellem) o značenju ovog ajeta i on nam je rekao: Duše šehida žive u tijelima zelenih ptica koje imaju gnijezda u lusterima koji vise sa Allahova trona (arša). Oni jedu Džennetsko voće gdje god žele i onda se smire u tim gnijezdima ispoda Prijestola. Jednom ih je Gospodar pogledao i upitao: Da li išta želite? Oni su rekli: Šta više možemo željeti? Hranimo se Džennetskim voćem gdje god želimo. Njihov Gospodar ih je tri puta upitao da li im išta duša želi. Kada su uvidjeli da će opet biti pitani, oni su rekli: O Gospodaru, mi bi voljeli kad bi ti htio da naše duše opet vratiš u naša tijela tako da opet možemo poginuti za Tvoje zadovoljstvo. Kada je Allah učinio sigurnim da su oni potpuno sretni i zadovoljni On ih je onda ostavio da uživaju neizmjerne blagodati na nebu."
11 - Muslimansko imitiranje Bosanskih Kršćana je vrlo izraženo kao u Bosni tako i u dijaspori. Mnogi s njima slave božiće, uskrse, nove godine, kumljenja djece itd. Mnogi Muslimani su prihvatili običaj kumljenja djece po Kršćanskom običaju i sa vrlo alkoholiziranom gozbom i igrankom. U Islamu mi imamo svoju Islamsku Novu godinu, takođe imamo svoje blagdane u vrijeme dva bajrama, mi imamo svoj obred koji se zove `akika pri kojem se za novorođeno muško dijete zakolju dva jagnjeta ili ovce a za žensko novorođenče jedno jagnje ili ovca. Djetetu se nakon sedam dana po rođenju nadije ime i obrije kosa koja se onda izvaga i u toj težini srebra udjeli sadaka siromašnim Muslimanima. To sve treba da obavi otac djeteta a ako ne može ili ne zna onda to treba dati pobožnom bližnjem rodu ili lokalnom učenjaku da za njega obavi. Ako roditelji nisu imućni da obezbjede ovakav obred onda s njih spada ova dužnost. Nije dozvoljeno nemuslimanu da obrije glavu Muslimanskom novorođenom djetetu kako je to kod nas uzajamnim kumstvima postao običaj. Nije dozvoljeno obred propratiti bilo kakvom zabranjenom aktivnošću kao npr. trošenjem alkoholnih pića i mješanjem muškaraca i žena, strasnom muzikom i igranjem. Povodom bilo kakvog vjerskog obilježavanja sretnih događaja nije dozvoljeno biti ekstravagantan jer to uzrokuje rasipanje imovine i moguću zavist kod drugih koji to ne mogu a nemaju duhovne samokontrole da obuzdaju osjećaj zavisti. A i jedno i drugo je od Allaha krajnje pokuđeno. Svadbe se tretiraju istim principom i ono što se kod nas u Bosni smatralo svadbom je ustvari čin šejtanskog festivala. Da nas Allah sačuva toga. Amin!
12 - Zastupanje neislamskih partija i ideologija je takođe vrlo aktuelno među Bosanskim Muslimanima do te mjere da neki od njih tako blesavo i suludo govore kako su oni Muslimani ali nisu vjernici. Šta oni zapravo žele reći je to da su oni potomci tradicionalnog Muslimanskog življa ali zastupaju neislamske ideologije i političke partije čiji cilj nije uspostavljanje Allahova Zakona na zemlji nego šejtanskog i ljudskog. Šta da kažem onima koji su toliko nerazumni da slijede nešto što vodi u Džehennem a ignorišu ono što vodi u Džennet. Pa jedino što im mogu reći je ono što i Allah Veličanstveni kaže:"Vama vaša vjera a meni moja vjera!" (el~Kafirun: 6)13 - Druga aktuelna bolest kod Bosanskih Muslimana je uvjerenje da Islam više nije aktuelan i da se treba mjenjati kao i Kršćanstvo prema našim prohtijevima. Oni ne klanjaju, ne plaćaju zekat i ne poste niti Hadždž obavljaju a sebe tvrdoglavo nazivaju Muslimanima. Oni imaju mnoge isprike i vlastita neuka rezonovanja koja je teško sve ovdje pribilježiti. Važno je napomenuti da svako onaj ko vjeruje da Islam više nije aktuelan i da se Islamski Zakon treba mjenjati zapravo i nije više Musliman bez obzira na njegove tvrdnje. Nepraktikovanje Islama se graniči s kufrom ali poricanje neophodnosti praktikovanja Islama je kufr, tj. nevjerstvo. Stoga svi oni koji se nerazumno inate i tvrde da imaju čisto srce i da (zato) ne trebaju klanjati moraju znati da su time izišli van okvira Islama te ako stvarno žele biti Muslimani onda se obavezno moraju pokajati Allahu i napustiti takva uvjerenja i pokoriti se Allahovom Zakonu koliko god mogu a to znači da bar fardove obavljaju. Ako to ne učine biće gorko razočarani kada se u nevjerničkim krugovima na Sudnjem Danu prožive. Ja Rabbi sačuvaj nas takve sudbine. Amin!

14 - Vrlo rasprostranjena bolest je nepoštivanje Islamskih učenjaka, hodža, imama itd. Naime Islamski Zakon je vrlo striktan po pitanju respekta i pokornosti Islamskim učenjacima te se onaj ko njih radi vjere ismijava i ruglu ih izvrgava smatra licemjerom i nevjernikom koji je otpao od Islama. Ako ih neko ne poštuje radi njihove korupcije to je druga stvar i radi toga se ne izlazi iz Islama ali je i ta praksa loša alternativa. Bolje je lijepo im pristupiti i polahko i strpljivo ih bodriti da se korupcije prođu. Kada se ulema pokvari a narod ih ne popravlja onda je taj narod na pragu Allahove kazne. Stoga učvrstimo svoje redove i pomozimo jedni druge da na hajr iziđemo i Allahu se čista srca povratimo. Ovdje je itekako važno da oni među poštenom ulemom povedu inicijativu jer su oni obučeni za kvalifikovan razgovor i ispravljanje u vjerskim pitanjima dok je neuk narod uvijek podložan šejtanskom poigravanju i pogrešnom pristupu učenim ljudima čije znanje ih nije sačuvalo od korupcije. Ja Rabbi očisti naše učenjake od onog što im ne priliči i učini ih nama dostojnim liderima i na ovom i na vječnom svijetu. Amin!
15 - U zadnje vrijeme se u Bosni kao i u dijaspori pojavio fenomen nekih "vjerskih buntovnika" koji neće da slijede nijedan Sunni mezheb nego sami sebi vade fetve i vjerovanja iz Kur`ana i Hadisa. Oni se pozivaju na pisana djela nekolicine takvih buntovnika u zadnjih nekoliko stoljeća koji su htjeli da mjenjaju Islamski Zakon svojim vlastitim tumačenjima i shvatanjima koja su uglavnom bila različita od onih na čemu su se najveći Islamski učenjaci stoljećima slagali time ostvarujući konsenzus (idžmu) što je jedan od četiri izvora Islamskog zakona (Šeriata).

Nadam se i molim Allaha Milostivog da naši Bosanski Muslimani uvide ispravno kakvo im je trenutno vjerovanje a time i vječno boravište. Na kraju bih naveo Allahove dželle šanuhu riječi:"Reci: »O Allahovi robovi, koji ste se o sebe ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. Jer On Oprašta i Samilostan je.

Ako se povratite Gospodaru svome i pokorite Mu se prije nego šta vas kazna stigne, -- poslije čega vam niko u pomoć neće priskočiti.

I slijedite ono što je najljepše, ono što vam Gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna ne dođe, za čiji dolazak nećete ni znati.

Da ne bi osoba zajaukala: »Teško se meni, koliko sam dužnosti prema Allahu propustio, pa sam se još k tome i izrugivao.«

Stoga nemojte dozvoliti da vas šejtan prevari svojim lukavim došaptavanjima, "ah, ti si previše zlih djela i vjerovanja počinio-la da bi ti Allah sve to oprostio, nemoj se zavaravati jer ti si predaleko odgurao-la i sad je prekasno za kajanje. Nastavi s mržnjom i zavidnošću jer ona ili on je prvi počeo i on ili ona je kriv za sve to a ne ja. Ahh ne budi naivan-na već si probao-la nekoliko puta da se popraviš pa nije išlo pa što da se opet mučiš oko beznadežne stvari. Ne brini se možda je to samo pričanje neke drevne knjige koju je mogao svako napisati, ko će znati jel to uopšte objava od Stvoritelja...."

Ovako prokletnik laže vjernicima i zamajava ih da bi im što više vremena i imana ukrao. A Allah Mudri i Samilosni njemu i njegovim lažima odgovara:"O sinovi Ademovi, sve dok Me budete pozivali i od Mene trazili, Ja ću vam opraštati urpkos onom što ste počinili, i Neće me biti briga. O sinovi Ademovi, kad bi se vaši grijesi nagomilali do neba, i vi onda zatražili oprosta od Mene, Ja bih vam opet oprostio. O sinovi Ademovi, kada bi mi došli sa grijesima velikim kao cijela Zemlja i suočili Me, ne pripisujući Mi sudruga (u Božanstvu), Ja bih vam podario isti toliki oprost!"

Prenio Imam Tirmizi koji kaže da je ovaj hadis "hasan i sahih".

Moji dragi Bosanci, zar ćete poslije ovako divnih Allahovih riječi oprosta i dalje slušati šejtanske laži i obeshrabrivanje?! Zar ćete tražiti šejtanovo društvo umjesto Allahovog?! Zar ćete pokleknuti pod šejtanskim riječima: "ehh, šta se brineš ti si još mlad-a, ima vremena da se pokaješ kad ostariš ili kad završiš što si naumio-la."

A Allah Milostivi vam je već rekao u gore navedenom ajetu da se pokajete i prođete nevaljalih djela prije nego vas zadesi kazna i melek smrti zgrabi vašu dušu nakon čega vam niko neće moći pomoći. Dragi moji smrt vreba nad našim glavama svake sekunde i niko od nas nije siguran da će uspjeti doći do slijedećeg daha. Ljudi svakodnevno ginu ispred naših očiju, hiljade ljudi pa i cijela sela i gradovi i skoro svi se nisu tome nadali niti su to očekivali da im se desi. Stoga nemojte slušati vašeg i Allagovog dušmana nego se okrenite Allahu i tražite oprosta i pomoći da istrajete na pravom putu. Svaki dan i noć se pokajte za loša djela i obnovite svoj iman jer ne znate šta vas čeka i da li ćete se probuditi iz sna niti da li ćete dočekati slijedeću noć. Ovo vrijeme je vrlo kobno i Allahove dželle šanuhu kazne se vide po mnogim zemljama širom svijeta i što je najžalosnije malo je onih koji su se kajali i od Allaha Milostivog oprosta tražili nego su umrli u grijehu i oholosti. Da nas Allah Samilosni sačuva takve smrti i da nam sačuva naše potomstvo od svega što izvodi iz Njegova zadovoljstva. Amin Jaa Rabbel~`Alemin!!!

Vel~hamdulillahi rabbil~`alemin ves~salatu ves~selamu `ala sejjidina Muhammed, ve `ala aalihi ve sahbihi edžme`in.

pripremio i pojasnio

Ebu Irfan el~Bosni
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Grasiaalmorry, 04.12.2013, 07:07 (UTC):
provjerite svoje porukeBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:


Bugün 1 ziyaretçi (12 klik) kişi burdaydı!
Dodatci

biti cete prebaceni na stranicu za

sekundi

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Radio Raja

Get my banner code or create a flash banner